Beter laat dan nooit: het salaire différé geduid

1 juni 2017 | | Geen reacties |

Het erfrecht kent in art. 4:36 BW een recht op vergoeding toe aan het kind dat onbezoldigd arbeid heeft verricht ten behoeve van de erflater. Dit zogenoemde ‘salaire différé’ is een tamelijk onbekend verschijnsel. In het artikel wordt uitgewerkt hoe de rechtsverhouding tussen ouder en kind voorafgaand aan het overlijden civielrechtelijk moet worden geduid. Tevens wordt onderzocht of zich dubbele heffing kan voordoen (loon- of inkomstenbelasting en erfbelasting) en wat de mogelijkheden zijn om deze dubbele heffing te vermijden.