Geaccrediteerde nascholing
Menu

Financiering met eigen of vreemd vermogen?

1 januari 2019 | Hageman, E.P., Kooiman, W.R. | Geen reacties |

In dit artikel maken de auteurs een vergelijking tussen bedrijfsopvolging door middel van een cumprefstructuur en de overdracht van aandelen tegen schuldigerkenning van de koopsom. Daarbij gaan wij in op de voor- en nadelen die aan beide varianten zijn verbonden. Deze hangen grotendeels samen met het verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Ook brengen wij fiscale risico’s in kaart, zoals de mogelijke toepassing van de lucratiefbelangregeling in de cumprefstructuur en de invloed van de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting bij overdracht van aandelen tegen schuldigerkenning van de koopsom.