Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wanneer is een aandeel preferent?

1 augustus 2018 | Ganzeveld, J., Gijlswijk, M.J.A.M. van | Geen reacties |

Over de invulling van het begrip preferente aandelen bestaat fiscaal onduidelijkheid, vooral in het kader van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Dit is ongewenst, omdat bij schenking en vererving van preferente aandelen strenge en beperkende voorwaarden worden gesteld, willen ze kwalificeren voor die bedrijfsopvolgingsregelingen. In dit artikel behandelen de auteurs enkele knelpunten in de praktijk. Hierbij komen ook de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting aan de orde.