Geaccrediteerde nascholing
Menu

Disclaimer

MOCuitgevers is zich bewust van haar taak om een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van en voor risico van de gebruiker.

MOCuitgevers is niet verantwoordelijk voor het optreden van fouten, storingen, virussen en/of onderbrekingen in het functioneren van de website. MOCuitgevers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet functioneren van de website, alsmede met het gebruik van informatie, producten en diensten die via de website worden aangeboden. MOCuitgevers is niet verantwoordelijk voor het functioneren van en voor schade aan apparaten waarop de website gebruikt kan worden.