Corona | 6 PE | € 274,50

Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in april 2020 hadden verwacht. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de directeuren van familiebedrijven in juli 2020 optimistischer is dan in april over de overlevingskansen van hun bedrijf. De NOW is een belangrijke steun waarbij NOW 1.0 meer gebruikt lijkt te gaan worden dan NOW 2.0. Naast de NOW en de ruime mogelijkheden van belastinguitstel, zijn ook de mogelijkheden tot vorming van een coronareserve en/of -voorziening en het tijdig afwaarderen van vorderingen belangrijk voor de liquiditeitspositie van familiebedrijven. Deze e-learning van Tijdschrift Familiebedrijven gaat in op de fiscale, juridische, financiële en accountancyfacetten van de coronacrisis voor familiebedrijven.

Ja, ik bestel de e-learning: Corona

Inhoud e-learning 

1) Blijft het familiebedrijf overeind in de coronacrisis? Over veerkracht, innovatie, de NOW-regeling, coronareserves/- voorzieningen en het afwaarderen van vorderingen | Prof. dr. R.H. Flören, mr. L.D.L. Bles-Temme en R.W.J.M. Kortooms MSc | 1 PE

2) De formeelrechtelijke aspecten van de coronacrisis | Mr. W.E. Nent-Vroomen | 1 PE

3) Corona: enkele aandachtspunten bij het besturen van een onderneming in zwaar weer | Mr. J.R. Everhardus | 1 PE

4) Corona en de verwerking in de jaarrekening 2019 | R.C.A. Janssens AA | 1 PE

5) Corona: bedrijfswaardering met het nieuwe normaal | Drs. C. Denneboom RV RAB | 1 PE

6) De storm trotseren: familiebedrijven en strategische keuzes in tijden van crisis | J. Kox MSc en Dr. A. Kramer | 1 PE

 

1) Blijft het familiebedrijf overeind in de coronacrisis? | Prof. dr. R.H. Flören, mr. L.D.L. Bles-Temme en R.W.J.M. Kortooms MSc | 1 PE

Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in april 2020 hadden verwacht. Uit onderzoek onder deelnemers van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekpanel blijkt dat 65% van de directeuren van familiebedrijven in juli 2020 optimistischer is dan in april over de overlevingskansen van hun bedrijf. De NOW is een belangrijke steun waarbij NOW 1.0 meer gebruikt lijkt te gaan worden dan NOW 2.0. Naast de NOW en de ruime mogelijkheden van belastinguitstel, zijn ook de mogelijkheden tot vorming van een coronareserve en/of -voorziening en het tijdig afwaarderen van vorderingen belangrijk voor de liquiditeitspositie van familiebedrijven.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning hebt u:

 • inzicht in de impact van de coronacrisis op het familiebedrijf;
 • inzicht in de uiteenlopende advisering rondom de NOW, de mogelijkheid tot het vormen van een coronareserve en/of een coronavoorziening en het afwaarderen van vorderingen in tijden van crisis.

2) De formeelrechtelijke aspecten van de coronacrisis | Mr. W.E. Nent-Vroomen | 1 PE

De overheid heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus drastische noodmaatregelen genomen, zoals het tijdelijk sluiten van de horeca, het verbod op evenementen, het houden van anderhalve meter afstand en het sluiten van grenzen. Door deze maatregelen is een fors aantal ondernemers in grote financiële problemen gekomen. De overheid heeft een pakket steunmaatregelen ingevoerd. Zo is tijdelijk het uitstel van betaling versoepeld en zijn de regels voor het doen van een melding betalingsonmacht vereenvoudigd. Het is goed om te weten hoe zowel de tijdelijke als de normale wet- en regelgeving luidt, zodat ondernemers zo goed mogelijk geadviseerd kunnen worden. Nu en straks als we weer terugkeren naar het ‘oude normaal’.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • hoe de (in verband met de coronacrisis tijdelijke) regels luiden rondom het bijzonder uitstel van betaling;
 • hoe u in dit kader om moet gaan met de melding van de betalingsonmacht;
 • in welke situaties u extra alert moet zijn ten aanzien van uitstel van betaling in samenhang met de melding betalingsonmacht.

3) Corona: enkele aandachtspunten bij het besturen van een onderneming in zwaar weer | Mr. J.R. Everhardus | 1 PE

Besturen van een onderneming in crisistijd, zoals de coronacrisis, is niet eenvoudig. In deze bijdrage komen achtereenvolgens enkele relevante juridische onderwerpen hieromtrent aan de orde. Daaronder hoe om te gaan met overeenkomsten en onderwerpen als wanprestatie, overmacht en onvoorziene omstandigheden, risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid en besluitvorming in tijden van crises. Daarnaast worden de hoofdlijnen geschetst van de toekomstige wettelijke mogelijkheid van schuld- en verplichtingenreductie voor ondernemingen via een dwangakkoord (WHOA).

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • bent u bekend met enkele juridische aandachtspunten voor het besturen van een onderneming in zwaar weer, toegespitst op de coronacrisis;
 • bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het voorgestelde dwangakkoord (WHOA).

4) Corona en de verwerking in de jaarrekening 2019 | R.C.A. Janssens AA | 1 PE

De wereldwijde corona-uitbraak is een gebeurtenis na balansdatum. Afhankelijk van het feit of deze gebeurtenis wel of niet iets zegt over de situatie per balansdatum, wordt deze verwerkt in de jaarrekening. Als een gebeurtenis leidt tot ernstige onzekerheid over de continuïteit dan wel dat discontinuïteit onontkoombaar is geworden, is verwerking zonder meer verplicht. Kan de uitbraak leiden tot afwaardering van balansposten, vorming van kosten of voorzieningen in 2019? En hoe moet de fiscale coronareserve, als onderdeel van de vele steunmaatregelen, in de jaarrekening worden verwerkt?

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • hoe de gevolgen van de corona-uitbraak in de jaarrekening te verwerken;
 • wat het effect op de verslaggeving is van ernstige onzekerheid over de continuïteit;
 • hoe onontkoombare discontinuïteit in de jaarrekening verwerkt wordt.

5) Corona: bedrijfswaardering met het nieuwe normaal | Drs. C. Denneboom RV RAB | 1 PE

Het coronavirus heeft de wereldeconomie ingrijpend veranderd. In korte tijd heeft de wereld zich moeten aanpassen aan social distancing en economische gevolgen daarvan zijn in sommige sectoren groot. Bij een bedrijfswaardering dienen gebeurtenissen, zoals de uitbraak van een pandemie, eerst naar aard en karakter beoordeeld te worden. Is de gebeurtenis iets uitzonderlijks en eenmaligs of zal de gebeurtenis met enige regelmaat zich opnieuw voordoen? Afhankelijk hiervan dient de invloed op de waardering van een onderneming te worden bepaald.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • kent u de theoretische samenhang tussen vrije geldstroom en rendementseis;
 • kent u het verschil tussen parametrische risico’s en onzekerheid;
 • weet u hoe u rekening moet houden met onzekerheid in een waardering.

6) De storm trotseren: familiebedrijven en strategische keuzes in tijden van crisis | J. Kox MSc en Dr. A. Kramer | 1 PE

Crises brengen de continuïteit van bedrijven in gevaar en daarom is het belangrijk dat bedrijven voorbereid zijn op crises om de negatieve gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken. Bedrijven kunnen verschillende strategische keuzes maken om een crisis te overleven. Deze keuzes zijn bezuinigen, voortzetten van de huidige strategie, innoveren en het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Bij familiebedrijven speelt ten opzichte van niet-familiebedrijven de familiecontext een belangrijke rol die implicaties heeft voor de strategische keuzes. In familiebedrijven zullen de niet-financiële waarden zwaarder wegen bij het maken van een strategische keuze.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • wat de kenmerken zijn van een crisis, crisismanagement en het crisismanagementproces;
 • welke strategische keuzes een bedrijf kan maken tijdens een crisis;
 • hoe de familiecontext de strategische keuzes van het familiebedrijf in tijden van crisis kan beïnvloeden.

Ja, ik bestel de e-learning over Corona