Geaccrediteerde nascholing
Menu

Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op het Tijdschrift Familiebedrijven in?

Een abonnement met toegang tot de kennistoetsen houdt het volgende in:

 • per aflevering 6 nascholingsartikelen (fiscaal, juridisch, financieel en/of accountancy);
 • per nascholingsartikel 5 meerkeuzevragen: 3 kennisvragen en 2 inzichtsvragen;
 • de mogelijkheid om (geaccrediteerde) opleidingspunten te behalen;
 • toegang tot de e-learning van de nascholingsartikelen;
 • toegang tot het persoonlijk dossier met een overzicht van de behaalde toetsen en certificaten;
 • 4x per jaar een aflevering van het full colour tijdschrift;
 • online toegang tot de volledige bibliotheek (ook van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging);
 • strikt persoonlijk abonnement; inlogcodes voor de kennistoetsen zijn niet overdraagbaar.

Een abonnement zonder toegang tot de kennistoetsen houdt het volgende in:

 • 4x per jaar een aflevering van het full colour tijdschrift;
 • online toegang tot de volledige bibliotheek (ook van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging).

Wat kost een abonnement op het Tijdschrift Familiebedrijven?

 • Een jaarabonnement op het tijdschrift met toegang tot de kennistoetsen en daarmee de mogelijkheid om opleidingspunten te behalen kost € 349,50 per jaar (excl. BTW). Dit is € 380,96 inclusief BTW. NB. Dit is een strikt persoonlijk abonnement; inlogcodes voor de kennistoetsen zijn niet overdraagbaar.
 • Een jaarabonnement op het tijdschrift zonder toegang tot de kennistoetsen kost € 155,50 per jaar (excl. BTW). Dit is € 169,50 inclusief BTW.

Abonnementstarieven op basis van het tarief voor 2019.

Is het mogelijk een collectief abonnement op het Tijdschrift Familiebedrijven af te sluiten?

Ja, het is mogelijk om voor een heel kantoor (minimaal 3 deelnemers) een collectief abonnement af te sluiten op basis van één factuur. U kunt voor een vrijblijvende offerte contact opnemen met de uitgever. Stuur een e-mail naar: klantenservice@tijdschriftfamiliebedrijven.nl.

Voor welke professionals is het Tijdschrift Familiebedrijven geschikt?

Het Tijdschrift Familiebedrijven is geschikt voor de MKB-adviseur, i.c. accountants, belastingadviseurs, waarderingsdeskundigen, advocaten, notarissen, makelaars en financieel planners, die in hun praktijk adviseren over het familiebedrijf.

Is toegang tot de website van het Tijdschrift Familiebedrijven via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. Het Tijdschrift Familiebedrijven is een individuele vorm van nascholing. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een abonnement te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk. De abonnementsprijs hiervan is € 750,- per jaar.

Ik woon in het buitenland en wil een abonnement op het Tijdschrift Familiebedrijven afsluiten. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige MKB-professionals in het buitenland is het Tijdschrift Familiebedrijven bijzonder geschikt. De e-learning is immers online te benaderen van waar dan ook ter wereld. U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees plus een kostendekkende toeslag voor de verzendkosten.

De toeslagen voor het buitenland zijn per jaar:

 • binnen Europa € 42,50
 • buiten Europa  € 57,50

Mijn partner is ook MKB-adviseur. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Het Tijdschrift Familiebedrijven met toegang tot de kennistoetsen is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen worden individueel en op naam toegekend. De werkelijke kosten voor het Tijdschrift Familiebedrijven zitten in de totstandkoming van de verschillende onderdelen en niet zozeer in de druk- en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Hoe vaak verschijnt het Tijdschrift Familiebedrijven per jaar?

Het Tijdschrift Familiebedrijven verschijnt 4x per jaar, in de maanden januari, april, juli en oktober. Elke aflevering bestaat uit circa 60 pagina's.

Krijg ik met mijn abonnement toegang tot de online bibliotheek van alle verschenen edities?

Ja, uw abonnement geeft u recht op gratis toegang tot de online bibliotheek, zowel van het Tijdschrift Familiebedrijven alsook van de 6 jaargangen van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging.

Accreditatie

Welke beroepsorganisaties accrediteren het Tijdschrift Familiebedrijven?

De NBA accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-uren per jaar.

Het RB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 8 (fiscale) PE-punten per jaar.

Het NIRV accrediteert de fisale en juridische opleidingsartikelen. Per fiscaal en/of juridisch opleidingsartikel kunt u 1 PE-punt behalen. Hieraan is geen maximum verbonden.

De BOBB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

Het NOAB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

NEVOA accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

De KNB accrediteert de fiscale, juridische en financiële opleidingsartikelen met 1 PE-punt per artikel.

Het RAB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 6 PE-punten per jaar.

Leden van de NOB en de NOvA kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het Tijdschrift Familiebedrijven staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een toets.

Geen accreditatie: FFP.

Meer informatie per beroepsvereniging is te vinden op de pagina Accreditatie.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op hett Tijdschrift Familiebedrijven kunt u direct na het succesvol afronden van de kennistoets in uw persoonlijk dossier op de website het certificaat downloaden.

Ik heb een proefexemplaar van het Tijdschrift Familiebedrijven ontvangen. Kan ik hiermee een certificaat behalen?

Nee, dit is niet mogelijk. Certificaten worden alleen verstrekt aan abonnees die toegang hebben tot de kennistoetsen en wiens beroepsorganisatie het Tijdschrift Familiebedrijven heeft geaccrediteerd.

NB. NOB- en NOvA-leden kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het Tijdschrift Familiebedrijven staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een online toets.

Kennistoets

Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad. Na het afronden van een volledige vragenreeks kunt u ervoor kiezen (later) andere vragenreeksen te beantwoorden. Het tussentijds onderbreken van een vraagreeks is echter niet mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, dit is mogelijk. U heeft in totaal 3 kansen een kennistoets te behalen.
Let op:

 • Voor NBA-leden, NEVOA, BOBB en RB geldt dat zij minimaal 70% van de kennistoets (deze bestaat uit minimaal 4 vragenreeksen per online kennistoets per aflevering) juist dienen te beantwoorden om in aanmerking te komen voor het certificaat.
 • Leden van het RAB, KNB, NOB en NOvA kunnen een kennistoets per PE-artikel maken. Zij dienen 3 van de 5 meerkeuzevragen per PE-artikel juist te beantwoorden om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Ik school na op editieniveau. Kan ik tussentijds een toets opnieuw doen?

Nee, dit kan niet. Start alleen een nieuwe poging als u na de eerste keer (= 4 artikelen) niet 70% van de toetsvragen juist hebt beantwoord. Drukt u toch tussentijds op de button 'Start een nieuwe poging', dan verliest u uw toetsresultaten tot nu toe.

Kan ik per editie meer punten halen dan 4?

Hoeveel PE-punten/-uren u kunt behalen per editie hangt af van de accrediterende instantie. Raadpleeg hiervoor de pagina Accreditatie op onze website.

Kan ik als accountant (NBA) ook na bijvoorbeeld 3 behaalde PE-uren stoppen met mijn kennistoets en hiervoor een certificaat krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk: 4 punten is het minimum, maar ook het maximum.

Hoe lang is een toets geldig?

De toetsen van het Tijdschrift Familiebedrijven zijn één kalenderjaar geldig. De accreditatietermijn loopt tot en met de laatste dag van het lopende jaar.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. De enige uitzondering geldt voor het toekennen en registreren van de accreditatiepunten als beroepsorganisaties hier om vragen.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennitoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op info@accountancyvanmorgen.nl.

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonneeadministratie, bij voorkeur per e-mail: klantenservice@tijdschriftfamiliebedrijven.nl.

Zijn de genoemde abonnementsprijzen van het Tijdschrift Familiebedrijven in- of exclusief BTW?

De abonnemententsprijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging naar: info@accountancyvanmorgen.nl

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt, dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van het Tijdschrift Familiebedrijven voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in het Tijdschrift Familiebedrijven. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met de planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met het redactiesecretariaat, mw. H.P. de Boer: redactie@tijdschriftfamiliebedrijven.nl.

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens in uw dossier aanpassen. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@accountancyvanmorgen.nl.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de uitgever, Igno Ketelaars, MOCuitgevers (telefoon: 06 - 11 10 96 58; e-mail: igno@accountancyvanmorgen.nl).