Veelgestelde vragen - Accreditatie

Welke beroepsorganisaties accrediteren het Tijdschrift Familiebedrijven?

De NBA accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-uren per jaar.

Het RB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 8 (fiscale) PE-punten per jaar.

Het NIRV accrediteert de fisale en juridische opleidingsartikelen. Per fiscaal en/of juridisch opleidingsartikel kunt u 1 PE-punt behalen. Hieraan is geen maximum verbonden.

De BOBB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

Het NOAB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

NEVOA accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 16 PE-punten per jaar.

De KNB accrediteert de fiscale, juridische en financiële opleidingsartikelen met 1 PE-punt per artikel.

Het RAB accrediteert het Tijdschrift Familiebedrijven met 6 PE-punten per jaar.

Leden van de NOB en de NOvA kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het Tijdschrift Familiebedrijven staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een toets.

Geen accreditatie: FFP.

Meer informatie per beroepsvereniging is te vinden op de pagina Accreditatie.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op hett Tijdschrift Familiebedrijven kunt u direct na het succesvol afronden van de kennistoets in uw persoonlijk dossier op de website het certificaat downloaden.

Ik heb een proefexemplaar van het Tijdschrift Familiebedrijven ontvangen. Kan ik hiermee een certificaat behalen?

Nee, dit is niet mogelijk. Certificaten worden alleen verstrekt aan abonnees die toegang hebben tot de kennistoetsen en wiens beroepsorganisatie het Tijdschrift Familiebedrijven heeft geaccrediteerd.

NB. NOB- en NOvA-leden kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het Tijdschrift Familiebedrijven staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een online toets.