Veelgestelde vragen - Kennistoets

Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad. Na het afronden van een volledige vragenreeks kunt u ervoor kiezen (later) andere vragenreeksen te beantwoorden. Het tussentijds onderbreken van een vraagreeks is echter niet mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, dit is mogelijk. U heeft in totaal 3 kansen een kennistoets te behalen.
Let op:

  • Voor NBA-leden, NEVOA, BOBB en RB geldt dat zij minimaal 70% van de kennistoets (deze bestaat uit minimaal 4 vragenreeksen per online kennistoets per aflevering) juist dienen te beantwoorden om in aanmerking te komen voor het certificaat.
  • Leden van het RAB, KNB, NOB en NOvA kunnen een kennistoets per PE-artikel maken. Zij dienen 3 van de 5 meerkeuzevragen per PE-artikel juist te beantwoorden om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Ik school na op editieniveau. Kan ik tussentijds een toets opnieuw doen?

Nee, dit kan niet. Start alleen een nieuwe poging als u na de eerste keer (= 4 artikelen) niet 70% van de toetsvragen juist hebt beantwoord. Drukt u toch tussentijds op de button 'Start een nieuwe poging', dan verliest u uw toetsresultaten tot nu toe.

Kan ik per editie meer punten halen dan 4?

Hoeveel PE-punten/-uren u kunt behalen per editie hangt af van de accrediterende instantie. Raadpleeg hiervoor de pagina Accreditatie op onze website.

Kan ik als accountant (NBA) ook na bijvoorbeeld 3 behaalde PE-uren stoppen met mijn kennistoets en hiervoor een certificaat krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk: 4 punten is het minimum, maar ook het maximum.

Hoe lang is een toets geldig?

De toetsen van het Tijdschrift Familiebedrijven zijn één kalenderjaar geldig. De accreditatietermijn loopt tot en met de laatste dag van het lopende jaar.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. De enige uitzondering geldt voor het toekennen en registreren van de accreditatiepunten als beroepsorganisaties hier om vragen.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennitoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op info@accountancyvanmorgen.nl.