Btw- en ovb-aspecten bij een bedrijfsoverdracht 1 punt

Fiscaal

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal btw- en overdrachtsbelastingaspecten bij een bedrijfsoverdracht. Bij een activa/passivatransactie is de toepasselijkheid van art. 37d Wet OB 1968 de meest cruciale factor. Voor de heffing van overdrachtsbelasting is bij een bedrijfsoverdracht een vrijstelling mogelijk bij overdracht van het bedrijf en voortzetting ervan binnen de familiesfeer en onder voorwaarden bij fusie, splitsing en interne reorganisatie. In dit artikel wordt met name ingegaan op de samenloopvrijstelling met de heffing van btw. Bij een bedrijfsoverdracht door middel van een aandelenoverdracht zal btw-heffing ten aanzien van de aandelenoverdracht als zodanig niet aan de orde zijn, maar dat kan ook tot gevolg hebben dat er een beperking aan de orde is van het recht op aftrek van btw op de kosten bij de verkoop van de aandelen bij de verkopende (rechts)persoon.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren