De ondernemer en zijn levenstestament en het testament voor de nalatenschap 1 punt

Juridisch

Een levenstestament is een volmacht waarin men algemene of concrete bevoegdheden aan een gevolmachtigde, de levensexecuteur, kan verlenen voor de situatie dat men wilsonbekwaam is. Men kan een dergelijke volmacht voor privéhandelingen geven, maar ook om de onderneming door te kunnen laten lopen voor de situatie dat men tijdelijk of blijvend niet in staat is de onderneming te leiden.

Een executeur voldoet de schulden van de nalatenschap en geeft eventuele legaten af. Hij beheert de nalatenschap en kan voor zover dat noodzakelijk is ook beschikkingshandelingen verrichten. Het kan verstandig zijn om naast een executeur voor het afwikkelen van de ‘privénalatenschap’ een aparte executeur voor het ondernemingsvermogen aan te wijzen. Ook een regeling van het loon van de executeur is wenselijk.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren