De procedure voor een juridische fusie en een juridische splitsing 1 punt

Een handig overzicht

Juridisch

In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe de procedure voor een juridische fusie of een juridische splitsing verloopt. Grofweg valt deze procedure uiteen in twee fasen. Er is een fase vóór de wachttermijn van één maand en een fase na de wachttermijn van één maand. De eerste fase bestaat uit het opstellen en ondertekenen van een voorstel en een toelichting (indien nodig), het deponeren van de relevante stukken bij het handelsregister en bij de betrokken rechtspersonen zelf (indien nodig). De stukken kunnen ook digitaal toegankelijk worden gemaakt. Na afloop van de wachttermijn van één maand kan iedere vereiste verklaring van non-verzet bij de daartoe bevoegde rechtbank opgevraagd worden en begint de tweede fase. Na het verkrijgen van de verklaring(en) van non-verzet kan het besluit tot fusie of splitsing door elke rechtspersoon genomen worden. Het sluitstuk van de fusie of splitsing is het tekenen van de notariële akte van fusie of splitsing. Vervolgens wordt de fusie of de splitsing ingeschreven in het handelsregister en andere openbare registers (indien nodig).

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren