Herstructureringen met behulp van cumulatief preferente aandelen en het effect op de balansen en de resultaatverdeling 1 punt

Juridisch

In dit artikel ga ik in op een aantal mogelijke manieren waarop een herstructurering met cumprefs kan worden vormgegeven en welke gevolgen deze structuur heeft voor onder meer de winstverdeling met betrekking tot de cumprefs, maar ook met betrekking tot de gewone aandelen. Afhankelijk van de wijze waarop de structuur is opgesteld pakt de winstverdeling in min of meer vergelijkbare situatie anders uit. Ook verschillen de mogelijkheden om dividend uit te kunnen keren afhankelijk naar gelang de gekozen wijze van herstructureren. Door vooraf helder te hebben welke gevolgen de gekozen herstructurering heeft voor de jaarrekening en de winstverdeling kunnen ongewenste verassingen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren