Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoe om te gaan met onroerend goed in een bedrijfswaardering? 1 punt

Financieel

Bij het waarderen van een onderneming is er soms sprake van onroerend goed als onderdeel van de waardering. Het maakt verschil voor de te hanteren systematiek of er sprake is van operationeel gebonden onroerend goed of niet-operationeel gebonden onroerend goed. Bij operationeel gebonden onroerend goed worden het onroerend goed en de exploitatie als één entiteit beschouwd in de waardering met dezelfde disconteringsvoet en hetzelfde risicoprofiel. Wanneer het onroerend goed niet operationeel gebonden is worden de exploitatie en de het onroerend goed separaat gewaardeerd ieder tegen de eigen disconteringsvoet die past bij het risico. Bij vastgoedtaxaties zijn terminologie en disconteringsvoeten anders dan bij bedrijfswaardering waardoor correcties gemaakt moeten worden om disconteringsvoeten uit taxatierapporten te kunnen gebruiken in waarderingsvraagstukken van ondernemingen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren