Onderhandelen met een subject to board approval clausule 1 punt

Hoe inzicht in juridische aspecten van een subject to board approval clausule bijdraagt tot succesvol afronden van de precontractuele fase bij bedrijfsoverdracht

Juridisch

Dit artikel illustreert dat partijen die met een subject to board approval clausule onderhandelen over (internationale) bedrijfsoverdracht, beter af zijn als ze juridisch inzicht toepassen bij het bedingen respectievelijk aanvaarden van een dergelijk goedkeuringsvoorbehoud. Zorgvuldig formuleren van een subject to board approval clausule helpt partijen hun precontractuele fase succesvol af te ronden. Via een casus waarin een subject to board approval clausule voorkomt, neemt deze bijdrage de lezer mee in overwegingen en aanbevelingen bij het bedingen of aanvaarden van een goedkeuringsvoorbehoud. Zo blijven juridische effecten van het goedkeuringsvoorbehoud beter beheersbaar.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren