Pensioenopbouw in eigen beheer (2)

Deel 2. De pensioenvoorziening in eigen beheer voor de dga bij bedrijfsopvolging

Fiscaal

Pensioenopbouw in eigen beheer bij een pensioenlichaam heeft tot gevolg dat bij de werkgever een mismatch ontstaat tussen de commerciële pensioenpremie en de fiscaal in aanmerking te nemen pensioenlasten. Ook bij het pensioenlichaam ontstaan verschillen tussen de commerciële pensioenpremie en de fiscale dotatie aan de pensioenverplichtingen. Dit kan bij de bedrijfsoverdracht tot complicaties leiden, die niet of nauwelijks zijn te ondervangen. De bedrijfsoverdracht heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van de betrokken dga’s daarna. Een tijdige inventarisatie van de gevolgen en mogelijkheden is noodzakelijk om een optimale pensioenopbouwsituatie te behouden of te creëren.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren