Schenking en werknemerseis

Fiscaal

Onder voorwaarden wordt de overdracht van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen bij de vervreemder
door middel van een schenking op een gezamenlijk verzoek van belanghebbenden niet als een vervreemding
aangemerkt. Een van die voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is dat de verkrijger al gedurende de 36
maanden direct voorafgaande aan het tijdstip van vervreemding in dienstbetrekking is van de vennootschap
waarop de aandelen betrekking hebben. In deze bijdrage wordt met name op die eis nader ingegaan.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren