Tot de dood ons scheidt 1 punt

Juridisch

Door het overlijden eindigt het huwelijk, echtelieden beloven elkaar immers eeuwige trouw tot de dood hen scheidt. Vaak blijven er behalve de langstlevende echtgenoot ook kinderen achter. In dit artikel bespreek ik aan de hand van de familie Van Leeuwen de juridische posities van de langstlevende echtgenoot en de kinderen. Ik sta stil bij de vraag wie de erfgenamen bij versterf zijn, bij de wettelijke verdeling en de andere wettelijke rechten en bij legitieme portie. Tot slot stip ik kort aan dat er behalve een echtgenoot, kinderen en erfgenamen, nog meer spelers ten tonele kunnen verschijnen zoals de legataris – de rechthebbende op een legaat–, de bewindvoerder en de executeur. Bij een (st)erfgeval komt er veel op de naasten af. Van belang is de juridische hoofdrolspelers te herkennen. Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat het erfrecht, daarin staan de rechten en verplichtingen van de hoofdrolspelers. Bij testament kunnen deze rechten worden ingeperkt of uitgebreid. In dit artikel bespreek ik aan de hand van de situatie van de familie Van Leeuwen de hiervoor genoemde onderwerpen en daarmee corresponderende artikelen van Boek 4 BW.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren