Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verslaggevingsaspecten van bedrijfsoverdracht volgens Titel 9 boek 2 BW 1 punt

Accountancy

De verwerking van een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht kan complex zijn. Eerst worden de verschillende kapitaalbelangen toegelicht met uitleg van de waarderingsgrondslagen. Vervolgens wordt beschreven welke waarderingsgrondslagen er zijn en hoe die wordt bepaald. Welke gevolgen heeft dit voor de verwerking van de goodwill en indien er sprake is van bijvoorbeeld een earn-outregeling? 

Bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht is het belangrijk de verschillende transacties te onderkennen. Wat betekent een volgende transactie voor de waardering van het reeds bestaande kapitaalbelang? Er kan dan sprake zijn van een herwaarderingsreserve.

Indien er sprake is van een beperking aan de zeggenschap met betrekking tot uitkering van dividend, dient een wettelijke reserve deelnemingen gevormd te worden.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren