Themanummers

Elk nummer staat stil bij een interessant thema in relatie tot het familiebedrijf.

2019  Thema  Accreditatietermijn
 Editie 1 (jan)  Anonimiseren van vermogen   31-12-2019
 Editie 2 (apr)  Gefaseerde bedrijfsoverdracht   31-12-2019
 Editie 3 (juli)  Vermogensplanning   31-12-2019
 Editie 4 (okt)  Filantropie   31-12-2019