Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ab-faciliteiten en huwelijk

1 november 2018 | Beer, A.M.A de | Geen reacties |

Het aangaan en ontbinden van een huwelijk dan wel het wijzigen van het huwelijksgoederenregime kan tot een vervreemding leiden voor de ab-regeling (box 2).  Vaak kan heffing worden voor komen door toepassing van een doorschuif regeling. Gaan echter de aandelen in een beleggings vennootschap over in het kader van een verdeling van een huwelijksgemeenschap die is ontbonden ten gevolge van overlijden, dan voorziet de wet niet in een doorschuifregeling. Door fiscale planning kan dit probleem mogelijk worden ondervangen. In deze bijdrage staan de fiscale gevolgen centraal van het huwelijk voor de  ab-houder. Daarbij wordt tevens ingegaan op de gevolgen van het huwelijk voor vermogens bestanddelen waarop  het tbs-regime van toepassing is.