Geaccrediteerde nascholing
Menu

De werkmaatschappij verkocht, en dan …

1 juni 2018 | | Geen reacties |

Wanneer de verkoopopbrengst voor aandelen in een Werk-bv in een holding is ontvangen, heeft de dga de keuze om de ontvangen middelen te beleggen in de bv dan wel om deze naar privé over te brengen. Met behulp van eenvoudige rekenformules kan globaal het nettorendement worden uitgerekend als de bv belegt (bv-variant), de dga in privé belegt na een dividenduitkering (dividendvariant), na een onbelaste terugbetaling van aandelenkapitaal of via een lening van de bv (leenvariant). Tevens kan met behulp van deze formules het globale omslagpunt tussen de verschillende varianten worden berekend. De door Rutte III aangekondigde wijziging van het ab-tarief en het Vpb-tarief zal de rekenformules wijzigen.