Geaccrediteerde nascholing
Menu

Onderdekking en uitfasering pensioen in eigen beheer

1 november 2017 | Staats, G.M.C.M. | Geen reacties |

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er onvoldoende vermogen is om het pensioen in eigen beheer volledig uit te keren. Met betrekking tot de gevolgen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen bestaan er diverse keuzemogelijkheden voor de dga. Hiermee moet echter prudent worden omgegaan. In dit artikel komen de diverse mogelijkheden aan de orde, waarbij specifiek naar de situatie van onderdekking wordt gekeken.