Gefaseerde bedrijfsoverdracht | 5 PE |€ 244,50

De overdracht van een familiebedrijf vindt niet zelden in étappes plaats. Bij een gefaseerde bedrijfsopvolging komt veel kijken. Een zorgvuldige planning is dan ook een must. Zeker als je gebruik wilt maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is een (kostbare) vergissing namelijk snel gemaakt. Deze e-learning gaat in op de fiscale, financiële en accountancyfacetten van dit onderwerp.

Ja, ik bestel de e-learning Gefaseerde bedrijfsoverdracht

Inhoud e-learning:

1) Gefaseerde bedrijfsoverdracht vanuit DGA-perspectief |dr. A. Rozendal | 1 PE

2) Bedrijfsopvolging: niet alles in 1x a.u.b.! | drs. M.J.A.M. van Gijlswijk | 1 PE

3) Onzakelijke lening als alternatief voor een schenking | prof. dr. mr. P.G.H. Albert | 1 PE

4) Verslaggevingsaspecten van bedrijfsoverdracht volgens Titel 9 Boek 2 BW | C.L.J.M. Kock AA | 1 PE

5) Pre-exit: een gefaseerde bedrijfsverkoop | drs. M.H. Stuker | 1 PE

Zie onderstaand voor gedetailleerde informatie voor de onderwerpen van de e-learning.

e-learning bedrijfsoverdracht

1) Gefaseerde bedrijfsoverdracht vanuit DGA-perspectief |dr. A. Rozendal | 1 PE

Deze e-learning gaat in op de gefaseerde bedrijfsoverdracht bezien vanuit DGA-perspectief. Hoe zit het met de fiscale aspecten bij de overdracht van een onderneming gevolgd door de overdracht van het bedrijfsvastgoed, alsmede de gedeeltelijke schenking en het gebruik van soortaandelen. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van soort aandelen earn-outsituaties. Ten slotte wordt de  gefaseerde overdracht van aandelen in vastgoedlichamen behandeld.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning:

 • bent u op de hoogte van de varianten van een gefaseerde bedrijfsoverdracht door de DGA;
 • kunt u beoordelen welke fiscale aspecten van belang zijn bij gefaseerde bedrijfsoverdrachten.

2) Bedrijfsopvolging: niet alles in 1x a.u.b.! | drs. M.J.A.M. van Gijlswijk | 1 PE

Deze e-learning gaat in op het feit dat afstand doen en afstand nemen in één keer in voorkomende gevallen niet gewenst is voor overnemer en overdrager. Er zijn diverse mogelijkheden om een gefaseerde bedrijfsoverdracht fiscaalvriendelijk vorm te geven, zoals het aangaan van een samenwerkingsverband.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning kent u:

 • een aantal mogelijkheden om de bedrijfsoverdracht gefaseerd te laten plaatsvinden;
 • de fiscale aandachtspunten bij de verschillende bedrijfsoverdrachtsvarianten.

3) Onzakelijke lening als alternatief voor een schenking | prof. dr. mr. P.G.H. Albert | 1 PE

Deze e-learning gaat in op de steunverlening door de BV van de ouder aan de BV van het kind en wordt het verband gelegd met de onzakelijke lening. Aangezien het verlies op een onzakelijke lening niet aftrekbaar is, is waakzaamheid geboden.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning:

 • kent u de definitie van onzakelijke lening en kunt u aangeven of daarvan in een concreet geval sprake is;
 • kunt u de fiscale gevolgen geven van een kwijtschelding van een onzakelijke lening in een concrete casus.

4) Verslaggevingsaspecten van bedrijfsoverdracht volgens Titel 9 Boek 2 BW | C.L.J.M. Kock AA | 1 PE

Deze e-learning gaat in op het onderscheid in de verschillende kapitaalbelangen en de wijze van waardering. Ook komt de cursist meer te weten over de verwerking van een overname van een kapitaalbelang en over de verwerking van een gedeeltelijke overname van een kapitaalbelang.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning weet u/kent u:

 • onderscheid in de verschillende kapitaalbelangen en de wijze van waardering;
 • de verwerking van een overname van een kapitaalbelang;
 • de verwerking van een gedeeltelijke overname van een kapitaalbelang.

5) Pre-exit: een gefaseerde bedrijfsverkoop | drs. M.H. Stuker | 1 PE

Deze e-learning gaat in op pre-exittransacties. Wat zijn de kenmerken van een pre-exit en wanneer kan deze interessant zijn? Hoe worden pre-exittransacties gestructureerd? Wat zijn de consequenties voor de ondernemer en het bedrijf en wat zijn overige aandachtspunten?

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning hebt u:

 • inzicht in een pre-exit transactie en de kenmerken daarvan;
 • inzicht in hoe pre-exits doorgaans gestructureerd worden en de financiële consequenties voor ondernemer en bedrijf;
 • inzicht in de belangrijkste aandachtspunten bij een pre-exit.

Ja, ik bestel de e-learning Gefaseerde bedrijfsoverdracht