Vastgoed | 5 PE | € 244,50

Bij vastgoed ligt de belangrijkste keuze helemaal aan het begin: het moment van verkrijging ervan. Op dat moment moet worden uitgezocht welke van de varianten de meest aantrekkelijke is. Moeten keuzes worden gemaakt over de tenaamstelling en het gebruik? Aankoop door de vennootschap of door de familie in privé? Inbreng of verhuur? Eigen gebruik of (ook) belegging?

Moeten eventueel huwelijksvoorwaarden en testamenten tegen het licht worden gehouden en overeenkomsten worden gesloten over bepaalde situaties? Omdat net zoals in de reguliere bedrijfsvoering regeren vooruitzien is. Deze en andere facetten komen in deze e-learning aan de orde.

Ja, ik bestel de e-learning Vastgoed

Inhoud e-learning:

1) (Af)splitsing van vastgoed binnen het familiebedrijf; die dekselse overdrachtsbelasting, net even anders…of toch niet? | drs. R.A.H.J. Kousen MRE | 1 PE

2) Enkele wetenswaardigheden over de herinvesteringsreserve | prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis | 1 PE

3) De herinvesteringsreserve in samenloop met de fiscale eenheid-VPB | prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis | 1 PE

4) Financieren van familievastgoed | prof. dr. T.M. Berkhout MRE en Drs. Ph.H. Zwart | 1 PE

5) Waardering van onroerend goed bij kleine en micro-rechtspersonen| J.G.M. Weerdenburg AA | 1 PE

Zie onderstaand voor gedetailleerde informatie voor de onderwerpen van de e-learning.

 

e-learning vastgoed

1) (Af)splitsing van vastgoed binnen het familiebedrijf; die dekselse overdrachtsbelasting, net even anders…of toch niet? | drs. R.A.H.J. Kousen MRE | 1 PE

In de praktijk wordt bij herstructureringen van vastgoed bij familiebedrijven veel gebruik gemaakt van de civiel-juridische vorm van (af)splitsing. Voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting is een splitsingsfaciliteit opgenomen. De overdrachtsbelasting kent qua bewoordingen een gelijke faciliteit. Voor de toepassing van de faciliteit in de overdrachtsbelasting geldt een eigen toetsingskader, tenminste dat is het standpunt van de Belastingdienst. In de praktijk wordt dit nog wel eens onderschat. Daarnaast is ook niet altijd duidelijk wanneer bij een (af)splitsing sprake is van een verkrijging voor de heffing van overdrachtsbelasting.

In deze e-learning staat de faciliteit in de overdrachtsbelasting centraal. De auteur schetst het kader voor de overdrachtsbelasting en beschrijf de mogelijkheden en belemmeringen bij een (af)splitsing van vastgoed. Duidelijk zal worden dat die dekselse overdrachtsbelasting net even anders is… of toch niet?

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • wat op hoofdlijnen de civiel-juridische aspecten van een (af)splitsing zijn;
 • wanneer aandelen in een BV/NV kwalificeren als een fictieve onroerende zaak in de zin van art. 4 WBR;
 • welke belastbare feiten voor de overdrachtsbelasting bij een (af)splitsing kunnen voorkomen;
 • welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn bij toepassing van de splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting.

2) Enkele wetenswaardigheden over de herinvesteringsreserve | prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis | 1 PE

In de fiscale vastgoedpraktijk wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de herinvesteringsreserve teneinde de boekwinst op verkochte onroerende zaken door te schuiven naar vervangende onroerende zaken om zo de belastingheffing over de boekwinst uit te stellen. In een special over vastgoed mag een artikel over de herinvesteringsreserve dan ook niet ontbreken. In dit artikel komen enkele algemene aspecten van de herinvesteringsreserve aan de orde, zoals het begrip ‘bedrijfsmiddel’, herinvesteringsvoornemen, boekwaarde-eis, economisch dezelfde functie en dergelijke.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • wanneer de herinvesteringsreserve kan worden gevormd en hoe die uitwerkt;
 • wat wordt verstaan onder het herinvesteringsvoornemen, de boekwaarde-eis en economisch dezelfde functie;
 • wanneer sprake is van een ‘bedrijfsmiddel’ en wat wordt verstaan onder ‘opbrengst’.

3) De herinvesteringsreserve in samenloop met de fiscale eenheid-VPB | prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis | 1 PE

De regeling van de herinvesteringsreserve leidt tot bijzondere complicaties wanneer die wordt gecombineerd met de fiscale eenheid in de VPB. Dit is vooral het gevolg van die fiscale eenheid, aangezien die de gevoegde dochtermaatschappijen wegdenkt. Dat biedt mogelijkheden tot misbruik die door gerichte sanctieregelingen moeten worden ‘gerepareerd’. Hoewel de bedoeling van die sanctieregelingen is dat de belastingheffing steeds dezelfde is alsof er geen fiscale eenheid is, blijkt dit toch niet altijd zo uit te pakken. Deze e-learning zoomt in op de bijzonderheden van de herinvesteringsreserve in relatie tot de fiscale eenheid met soms verrassende conclusies.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • hoe de herinvesteringsreserve werkt in relatie tot de fiscale eenheid, onder meer met betrekking tot de ‘economisch dezelfde functie’-eis;
 • welke regels er gelden voor de herinvesteringsreserve bij voeging en ontvoeging uit de fiscale eenheid;
 • hoe de sanctiebepaling van de fiscale eenheid uitpakt in relatie tot de herinvesteringsreserve.

4) Financieren van familievastgoed | prof. dr. T.M. Berkhout MRE en Drs. Ph.H. Zwart | 1 PE

Deze e-learning behandelt de belangrijkste praktijkaspecten van de financiering van commercieel vastgoed door families.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • welke actuele thema’s spelen rond de financiering van vastgoedbeleggingen van families;
 • wat de relevante begrippen, zekerheden, ratio’s en voorwaarden zijn voor de financiering van vastgoed in 2020.

5) Waardering van onroerend goed bij kleine en micro-rechtspersonen | J.G.M. Weerdenburg AA | 1 PE

Bij kleine en micro-rechtspersonen heeft het bestuur van een vennootschap de mogelijkheid om een commerciële jaarrekening of een jaarrekening op fiscale grondslag uit te brengen. Beide jaarrekeningen hebben hun specifieke kenmerken en een eigen wijze van verwerking. Deze keuze heeft grote impact op de verwerking van onroerend goed. Deze e-learning staat hierbij stil, met speciale aandacht voor het vraagstuk of een pand een eigen gebruik of beleggingspand is. Daarnaast is er een aantal wijzigingen aangekondigd voor 2019, waaronder de verwerking van groot onderhoud en de wijziging van de fiscale bodemwaarde van 50% naar 100% van de WOZ-waarde.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning kent u:

 • het onderscheid tussen beleggingspanden en eigen gebruik panden;
 • het verschil tussen actuele waarde en actuele kostprijs;
 • de gevolgen van de keuze om een jaarrekening op commerciële dan wel fiscale grondslag op te stellen voor de verwerking van onroerend goed;
 • de belangrijkste wijzigingen van 2019 bij de verwerking van onroerend goed.

Ja, ik bestel de e-learning Vastgoed