Afstorten pensioen in eigen beheer bij echtscheiding 1 punt

Financieel

In geval van echtscheiding dient in beginsel pensioenafstorting plaats te vinden van de aan de gewezen echtgenoot toekomende pensioenaanspraken en -uitkeringsrechten. Op de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) rust de verplichting om deze afstorting door de pensioenuitvoerende vennootschap te bewerkstelligen dan wel aannemelijk te maken dat afstorting niet mogelijk is. Onlangs heeft de Hoge Raad beslist hoe moet worden gehandeld indien sprake is van onderdekking van de pensioenverplichtingen. Het arrest roept met name de vraag op wat er gebeurt ná afstorting.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren