Compensatie voor de partner in geval van afkoop pensioen of omzetting in een oudedagsverplichting 1 punt

Fiscaal

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen biedt de nodige kansen om op een goede wijze de toekomstvoorziening van de dga en diens (gewezen) partner te herzien, zowel vanuit fiscaal, maar zeker ook vanuit financieel- en planningsperspectief. Door de afkoop- en afstempelingsvariant zal er veel beweging ontstaan in de balansen van bv’s in het mkb. De instemmingseis voor de (gewezen) partner werpt echter de nodige fiscale vragen op. Deze raken de kern van de compensatie die de (gewezen) partner kan, dan wel moet vragen. Allereerst gaan wij in deze bijdrage in op de aanspraken die de uitfasering in wezen ‘raken’.

Het wetgevingstraject en latere beleidsuitingen laten te wensen over op het vereiste punt van helderheid. Dat leidt in de praktijk tot meer vragen dan antwoorden. Met een schets van de mogelijkheden van compensatievormen alsmede de fiscale en juridische aandachtspunten daarbij kan men in de praktijk stapsgewijs verder met de compensatiefase.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren