Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk belang voor de inkomstenbelasting

Fiscaal

Als een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt, heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting. Voor de aanmerkelijkbelangregeling wordt de overgang onder algemene titel en de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel als vervreemding aangemerkt. Als het lichaam waarin de erflater een aanmerkelijk belang bezit een materiële onderneming drijft, is op verzoek de doorschuifregeling van toepassing. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. In dat geval wordt de verkrijgingsprijs van de erflater doorgeschoven naar de erfgenaam of legataris, zodat de aanmerkelijkbelangclaim behouden blijft. De verdeling van een nalatenschap met een aanmerkelijk belang binnen twee jaar na overlijden van de erflater, heeft geen gevolgen voor de inkomstenbelasting, mits de verkrijger in Nederland woont. De keuze tussen afrekening of doorschuiven heeft gevolgen voor de erfbelasting.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren