Fiscaal belang en het huwelijksvermogensrecht 1 punt

Fiscaal

Op grond van het huwelijksvermogensrecht bezitten beide echtelieden de vermogensbestanddelen bij de wettelijke gemeenschap van goederen. Hoewel bij de huwelijksvoorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap slechts één echtgenoot het vermogensbestanddeel bezit, kunnen beide echtelieden een belang hebben in het gezamenlijke vermogen, als bijvoorbeeld sprake is van een finaal verrekenbeding. Voor de heffing van de inkomstenbelasting wordt hiermee geen rekening gehouden. Een vergoedingsrecht levert voor de echtgenoot die het geld verstrekt een economische gerechtigdheid in het goed van de andere echtgenoot op, maar die vordering leidt niet tot een fiscaal relevant belang bij dat goed.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van familiebedrijven bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren